In 2016 heeft de Raad voor de Journalistiek 122 klachten ontvangen. Dat is zestig procent meer dan in 2015, toen er 76 klachten binnenkwamen.

De Raad laat weten dat er inmiddels 63 klachten in behandeling zijn genomen. 27 klachten zijn door de klager niet doorgezet. Voor de overige 32 klachten geldt dat de klagers hun bezwaren eerst nog aan het medium moesten voorleggen.

In 48 zaken trok de Raad conclusies over de journalistieke zorgvuldigheid, wat in 2015 nog 25 keer het geval was. Het percentage waarin de journalistieke handelswijze (deels) onzorgvuldig werd bevonden steeg tien procent naar 37 procent. Het percentage zorgvuldig bevonden journalistieke gedragingen daalde van 38 naar 25 procent.

Aangepaste procedure

In november 2013 paste de Raad zijn procedure aan en neemt sindsdien alleen klachten in behandeling als het betreffende medium eerst de kans heeft gekregen zich er zelf over uit te spreken. Daarna is het aantal zaken aanzienlijk gedaald. Sinds 2015 werd er weer een stijging in het aantal klachten waargenomen, wat komt doordat de klachttermijnen in 2015 zijn versoepeld.

Het grootste deel van de uitspraken betreft publicaties van dagbladen, waarvan een groot deel regionale dagbladen. Bij de klachten in het segment televisie nam het aandeel van de regionale omroep juist af.

De meeste klachten gingen over een onjuiste berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en de schending van privacy.