Regionale omroepen RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân gaan samenwerken. De samenwerking is gericht op niet-redactionele afdelingen. 

De vier omroepen besloten na overleg dat techniek, P&O, financiën en commercie met elkaar gaan coöpereren.

Mogelijk gaan ze ook programmatisch samenwerken. Als voorbeeld hiervan geven de omroepen een gezamenlijk streektaalprogramma voor de radio, waarin muziek met de Nedersaksische streektaal centraal staat.

De omroepen verwachten dat de samenwerking een kwaliteitsimpuls geeft aan het behouden en verbeteren van de programmering van de omroepen.