Klanten van KPN met een abonnement op FOX Sports dreigen vanaf zaterdag 18.00 uur verstoken te blijven van de televisiezenders van dat bedrijf. 

FOX en KPN zijn er nog altijd niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over verdere doorgifte, waardoor KPN volgens FOX vanaf zaterdagavond niet meer het recht heeft om de kanalen aan te bieden.

FOX Sports en KPN liggen al een tijd in de clinch over de voorwaarden voor het doorgeven van de sportkanalen. FOX Sports eist daarbij een hogere vergoeding dan KPN wil betalen. De zender vraagt een prijs die is gebaseerd op het totale aantal televisieabonnees van KPN, in plaats van het aantal klanten dat nu betaalt voor de sportkanalen. Dat zou volgens KPN leiden tot hogere kosten voor iedereen en daar ziet het bedrijf niets in.

Onderhandeling

Een woordvoerder van KPN gaf vrijdagavond aan dat de partijen nog altijd in onderhandeling zijn. Hij wees er daarbij op dat FOX een aanzienlijke prijsverhoging eist, waar KPN principiële bezwaren tegen heeft.

KPN verloor vorige week een kort geding tegen FOX over de voorwaarden van een nieuw contract.

Internet

FOX biedt ook de optie om de de zender te bekijken via internet en via een provider. Het zogenoemde FOX Sports GO kampt echter al enige tijd met problemen. De zender zegt dat door de populariteit de voorziening onder druk is komen te staan en dat er hard wordt gewerkt aan onderhoud van het platform.

FOX gebruikt de komende weken om FOX Sports GO serieus te testen, maar kunnen in die tijd geen nieuwe gebruikers toelaten.