Het filmpje van de beweging Denk waarin de onafhankelijkheid van 'de media' wordt betwist, komt volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) totaal niet overeen met de werkelijkheid. 

Algemeen secretaris Thomas Bruning kan er aan de ene kant om lachen, maar vindt het ook zorgelijk dat media in een democratie worden neergezet als een ''bevooroordeeld monster'' of een ''machtsmachine''.

''Dit past meer bij landen als Turkije.''

Bruning noemt het filmpje een gemiste kans, omdat hij denkt dat de achterliggende boodschap van de partij is dat media meer zouden moeten doen met diversiteit. ''Dat is op zichzelf best een opportune boodschap.'' Maar dat valt volgens de secretaris ''volstrekt in het water door de ongenuanceerde beschouwing die ze in het filmpje te berde brengen''.

''Hiermee doe je de luxe van zo'n pluriform medialandschap in Nederland en de Nederlandse journalistiek absoluut tekort. Dat is wereldwijd in maar weinig landen zo goed geregeld.''

Video: Denk betwist onafhankelijkheid media

Denk: 'de media willen niet dat je dit weet...'
Denk: 'de media willen niet dat je dit weet...'

'Poortwachter'

In het filmpje voeren de Kamerleden Tunahan Kuzu en Selςuk Öztürk van Groep Kuzu/Öztürk het woord, samen met de kandidaat-Kamerleden Farid Azarkan en Sylvana Simons. Volgens Simons handelen de media ''als poortwachters van de gevestigde orde en bepalen ze daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen''.

Volgens Kuzu is de boodschap anders bedoeld dan de NVJ denkt. ''Over diversiteit bij de media hebben wij onze zorgen. De boodschap van dit filmpje was een hele andere, namelijk de bevooroordeelde media. De heer Bruning bevestigt ons punt door het handelen van de media in Turkije erbij te halen."

Kuzu nuanceert dat niet iedere journalist wordt bedoeld, maar dat ''iedere journalist die zich aangesproken voelt, zich aangesproken zou moeten voelen''.

Kuzu: ''Het constant onjuist framen als 'lange arm van Ankara' creëert een beeld dat geen recht doet aan de werkelijkheid. Want wij zijn een Nederlandse partij, Nederlandse parlementariërs en komen op voor Nederlandse staatsburgers".