Het Genootschap van Hoofdredacteuren maakt zich zorgen over twee wetsvoorstellen waarin de bronbescherming van journalisten wordt vastgelegd. De overheid zou opsporingsdiensten te veel ruimte geven waardoor klokkenluiders 'vogelvrij' zijn. 

Hier waarschuwt het Genootschap donderdag voor in een brief aan de Tweede Kamer.

De Staat is in het verleden al meerdere malen op de vingers getikt, omdat het journalisten liet opsluiten of afluisteren in de hoop hun bronnen te achterhalen. Doorgaans mogen journalisten zwijgen over wie hun bronnen zijn, maar dat recht is niet onbeperkt. Soms zouden maatschappelijke belangen zwaarder wegen.

In juni gaat de Kamer over deze gedetailleerd uitgewerkte wetten in debat. De overheid wil namelijk alleen bronbescherming toekennen aan 'echte' journalisten, om te voorkomen dat criminelen zich als journalist verschuilen achter de persvrijheid. 

Het Genootschap, bestaande uit honderd (adjunct)hoofdredactueren van onder meer kranten en tijdschriften, vindt dat de staat zich hiermee op een hellend vlak begeeft.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten laat donderdagochtend via Twitter weten de kritiek van het Genootschap te delen.