Het genootschap van hoofdredacteuren heeft zich in een brief aan burgemeester Moorman van de gemeente Bernheze uitgesproken tegen het besluit van de gemeente om journalisten te weren tijdens een inspraakavond over een mogelijk asielzoekerscentrum.

Op 19 januari werden op één journalist na alle media geweerd van de inspraakavond in Heesch, zo valt in de brief te lezen.

Voor de inspraakavond waren extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat een bijeenkomst op de avond ervoor uitliep op rellen door tegenstanders van de komst van het azc. Ze bekogelden het gemeentehuis en vervolgens ook de ME met eieren, vuurwerk en stenen. 

"Onze indruk is dat de kern van uw beleid is, dat u probeert het doen en laten van de pers tot op detailniveau zoveel mogelijk zelf te bepalen en te reguleren. (...) Wij vinden dat dat als een aantasting van de persvrijheid kan worden gezien", staat in de brief, getekend door NOS-hoofdredacteur en voorzitter van het genootschap Marcel Gelauff.

Regionale pers

In een uitnodiging aan de pers liet de gemeente destijds weten dat alleen regionale pers welkom was, zonder camera's.

"We hebben hiervoor gekozen omdat de lokale pers altijd betrokken is bij zaken die in onze gemeenschap spelen, en een te nadrukkelijke, of in grote getale, aanwezigheid van de pers, niet bijdraagt aan het beoogde karakter en de opzet van de avond," verklaarde de gemeente. 

Aandacht

Het genootschap vraagt aandacht voor de kwestie, omdat het volgens de hoofdredacteuren niet de laatste keer is dat er zo met incidenten wordt omgegaan.

"Lokale overheden lijken steeds vaker als standaardaanpak te kiezen dat zij per medium wensen te bepalen wie welkom is en wie niet." Normaliter zijn openbare gelegenheden, zoals een inspraakavond, voor journalisten publiek toegankelijk.