Op vier jongerenzenders is vanaf 2016 geen reclame meer te vinden voor alcohol. Besloten is dat Disney Channel, Disney XD, Nickelodeon en de radiozender Slam onder de categorie jongerenzender vallen.

Volgens de mediawet is het niet toegestaan alcoholreclame uit te zenden tussen 6.00 en 21.00 uur.

Daarnaast verbiedt de Reclamecode voor Alcoholhoudende (RvA) het vertonen van reclame voor alcoholhoudende drank aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen.

Op basis van kijk- en luistercijfers is bepaald dat de vier zenders in die categorie vallen. 

Sinds 1 januari 2012 is er een artikel met extra voorwaarden, waaraan reclame-uitingen op sociale media moeten voldoen.