Het Rode Kruis heeft dit jaar naar eigen zeggen duizenden vrouwen en meisjes die te maken kregen met seksueel geweld in conflictgebieden, kunnen helpen met het geld dat via de inzamelingsactie Serious Request was opgehaald.

Dat meldt 3FM maandag.

De hulporganisatie heeft in 2015 in Colombia, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan getroffen vrouwen en meisjes geholpen met de opvang, de medische zorg en het opbouwen van hun toekomst. De actie 'Hands off our girls' bracht eind 2014 ruim 12 miljoen euro op. 

"We hebben met 3FM Serious Request 2014 een complexe stille ramp op de kaart gezet. Daardoor is er heel veel aandacht gekomen voor de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden", aldus NPO 3FM-zendermanager Wilbert Mutsaers.

Zorginstellingen

In Congo zijn meer dan tweeduizend slachtoffers geholpen. Het totale aantal ligt in de drie landen gezamenlijk een stuk hoger. "In Colombia, de DRC en Zuid-Soedan zijn zorginstellingen ondersteund, is medisch personeel getraind en zijn medische behandelingen uitgevoerd en gefinancierd door het Rode Kruis", aldus 3FM.

Het Rode Kruis meldt dat het opgebrachte geld ervoor zorgt dat veel slachtoffers van seksueel geweld de komende jaren geholpen kunnen worden. De hulpverlening om babysterfte (3FM Serious Request 2012) en kindersterfte door diarree (3FM Serious Request 2013) terug te dringen zijn ook nog in volle gang.