Het Rode Kruis heeft de opbrengst van Serious Request 2014 met 380.000 euro naar beneden bijgesteld, tot 12 miljoen euro. Met de nieuwe berekening blijkt dat er afgelopen editie geen sprake was van een record.

Dat meldt het NRC zaterdag, op basis van de jaarrekening van het Rode Kruis.

Tijdens het slot van de laatste editie van de 3FM-actie in Haarlem werd nog een recordbedrag van 12,38 miljoen euro gepresenteerd, zo'n 80.000 euro meer dan de 12,30 miljoen euro die in 2013 in Leeuwarden werd opgehaald.

Het bedrag dat in december werd gepresenteerd was een schatting, gebaseerd op toezeggingen in de actieweek en ervaringen uit het verleden. 

"Met die schatting dachten we aan de veilige kant te zitten, maar onze rekenmethode is niet adequaat gebleken", citeert het NRC Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels.

Storingen

In de maanden na de 3FM-actie blijven er vaak nog donaties binnenkomen, maar dit jaar was dit aandeel minder groot dan voorgaande jaren. Daarnaast had de organisatie te maken met relatief veel storingen: voor 250.000 euro aan incasso’s kon niet worden geïncasseerd. 

Een andere verklaring zou volgens Stoffels kunnen zijn dat de actie een moeilijker onderwerp had. "We hebben bijvoorbeeld geen lespakketten op scholen kunnen aanbieden, want voor bepaalde leeftijdsgroepen was dit onderwerp toch niet zo geschikt. Maar we zullen in de toekomst zeker voor deze moeilijke stille rampen blijven kiezen.''

'Niet te optimistich'

Het Rode Kruis ontkent volgens het NRC dat er in december een te optimistische schatting is gemaakt om een anti-climax bij het slot van Serious Request te voorkomen. "Het was een gefundeerde prognose, die we naar eer en geweten hebben geprobeerd te maken", aldus Stoffels. 

"De hele week lagen de tussenstanden net iets hoger dan het jaar daarvoor. We dachten dat we goed zaten, maar helaas is het anders uitgepakt. Dat betreuren we."

Eigen reserves

Het Rode Kruis haalt nu 380.000 euro uit de eigen reserves voor internationale hulp om aan het eerder gepresenteerde bedrag te komen. Volgens Stoffels zal de eindstand van de volgende editie, dit najaar in Heerlen, voorzichtiger worden gecalculeerd.