Twee derde van de hoofdredacteuren van nieuwsredacties in Nederland vindt dat de onafhankelijkheid van redacties onder druk staat en verwacht dat deze druk verder toe zal nemen. 

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media. 

Volgens de hoofdredacteuren zijn er momenteel meer risico's op schending van de redactionele onafhankelijkheid dan vijf jaar geleden. 

Een zorgelijke ontwikkeling gezien het maatschappelijk belang van onafhankelijke journalistiek, aldus het commissariaat. 

Het commissariaat benadrukt in een reactie op de uitkomsten het belang van het redactiestatuut voor redactionele onafhankelijkheid. 

Kwetsbaarheid

Door het teruglopen van de financiële middelen zijn de redacties kleiner en wordt er meer gesteund op freelancers. Wat de kwetsbaarheid vergroot, stellen de hoofdredacteuren. 

Ook noemen ze 'marktdenken' en 'ondernemende journalistiek' als verwachtingen waar tegenaan wordt gelopen op de redactie en signaleren ze dat de onderwerpkeuze steeds vaker wordt bepaald door de populariteit bij de lezer.

Worstelen

Uit een jaarlijkse analyse van het commissariaat blijkt dat nieuwsorganisaties nog altijd worstelen om hun hoofd boven water te houden. De daling van oplages van dagbladen en publiekstijdschriften zette in 2014 onverminderd door. De regionale publieke televisiezenders zagen het bereik in vijf jaar tijd met een derde afnemen.