Uitgeverij BDU biedt een werkervaringsplaats aan. De redacteur in kwestie werkt 32 uur en krijgt een vergoeding van 350 euro. De NVJ vindt dat BDU zich schuldig maakt aan onderbetaling en dient een klacht in bij de inspectie SZW.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat de door BDU aangeboden werkplaats een gewone arbeidsovereenkomst is en dat de uitgever daarom in strijd handelt met de afspraken in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. 

Daarom dient de NVJ een klacht in bij de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Duidelijke afspraken

Volgens de NVJ zijn er duidelijke afspraken met de werkgevers in de sector gemaakt over instroomprojecten voor jonge journalisten. Hierbij ontvangen de afgestudeerden een aanvangssalaris zoals in de cao is overeengekomen.

De NVJ wijst daarnaast op de door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gegeven antwoorden op Kamervragen rondom deze kwestie. Asscher gaf destijds aan dat er een onderscheid tussen stagen en werk gemaakt moet worden. 

Leeraspect

"Als het gaat om werkervaring, zonder dat het leeraspect centraal staat, is juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft betrokkene recht op het minimumloon", aldus Asscher.

Daarnaast gaf de minister een oordeel over de advertentie van BDU: "Belangrijke elementen van een stage lijken te ontbreken." Asscher gaf echter ook toe dat zijn oordeel slechts op het lezen van de advertentie in kwestie gebaseerd was.

BDU Media heeft meer dan tweehonderd freelancers in dienst en ondersteunt dertig lokale nieuwsmerken.