Dagblad Trouw heeft besloten 126 artikelen in te trekken die zijn geschreven door de vorige maand ontslagen redacteur Perdiep Ramesar. 

De journalist heeft een "onverklaarbaar groot aantal niet-traceerbare bronnen" gebruikt, oordeelt de onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Trouw heeft ingesteld. Daarover bericht de krant zaterdag op de voorpagina.

De verslaggever heeft in zijn stukken mensen opgevoerd en geciteerd die niet terug te vinden zijn. De krant trekt ook de handen af van een geruchtmakend artikel over het bestaan van een 'shariadriehoek' in de Haagse Schilderwijk, waar radicale moslims de dienst zouden uitmaken.

Er is twijfel over de betrouwbaarheid van dat en de andere artikelen.

Het gaat om artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op onder meer anonieme bronnen en bronnen met een gefingeerde naam. De commissie adviseert de redactie meer onderlinge controle uit te voeren. Ook wordt het aanstellen van een ombudsman of -vrouw aangeraden.

Kritisch

De commissie is in haar rapport ook kritisch op de leidinggevenden op de redactie. Die hebben de journalist onvoldoende gecontroleerd en begeleid bij het maken van de teksten.

De hoofdredactie zou bovendien "erg gemakkelijk" steun hebben gegeven toen er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het artikel over de Schilderswijk.

Ramesar vecht zijn ontslag aan en weigerde te reageren op inhoudelijke vragen van de werkgroep. De journalist was van mei 2007 tot november dit jaar werkzaam voor Trouw en produceerde 1.224 artikelen. In 2009 werd hij al door chefs op de redactie meerdere malen gewezen op slordig brongebruik.

De redacteuren hebben de bevindingen van de commissie "als een schok ervaren", schrijft de hoofdredactie in de krant. De hoofdredactie stelt dat er lessen moeten worden getrokken uit de "pijnlijke conclusies".