Een redacteur van dagblad Trouw is vertrokken nadat ernstige twijfel was ontstaan over ''de juistheid en zelfs het bestaan'' van bronnen in artikelen. Dat schrijft de hoofdredactie van Trouw woensdag in de krant.

Het dagblad kon diverse bronnen uit berichten van de medewerker niet verifiëren. ''Op basis van intern onderzoek, waaronder hoor en wederhoor, is besloten dat de betrokken redacteur afscheid neemt van de krant'', aldus de hoofdredactie.

Het dagblad laat de publicaties en de controle op bronnen onderzoeken door een commissie met externe deskundigen. De hoofdredactie: "Voor Trouw staat de geloofwaardigheid van de krant voorop. Daarin ligt de reden voor dit onafhankelijk onderzoek."

Trouw heeft de naam van de redacteur niet bekendgemaakt. Volgens verschillende media zou het gaan om Perdiep Ramesar. Hij schreef onder meer een geruchtmakend artikel over het bestaan van een "shariadriehoek" in de Haagse Schilderswijk, waar radicale moslims de dienst zouden uitmaken.

Onderzoek

De externe deskundigen die de bronnenkwestie onderzoeken, zijn hoogleraar journalistiek Jeroen Smit en oud-rechter bij het Europees Hof Egbert Myjer, die ook vicevoorzitter is van de Raad voor de Journalistiek.