Rusland wil buitenlandse bemoeienis met de eigen mediasector verder begrenzen. 

Nu mag maximaal de helft van de aandelen in Russische mediabedrijven in handen zijn van niet-Russische investeerders, als het aan het Kremlin ligt wordt dat niet meer dan 20 procent.

De Doema, de Russische Tweede Kamer, heeft dinsdag zijn goedkeuring gegeven aan het wetsvoorstel. Als ook de Federatieraad (de senaat) akkoord gaat, kan de nieuwe wet in 2016 van kracht worden. Buitenlandse investeerders hebben dan tot februari 2017 de tijd om hun belangen, voor zover die boven de nieuwe grens liggen, af te bouwen.

Volgens Moskou is de wet nodig omdat in de huidige situatie buitenlandse mogendheden in de gelegenheid zijn de Russische media te beïnvloeden en onder druk te zetten. Daardoor zou de ''informatieveiligheid van de staat'' gevaar lopen. Marktkenners stellen evenwel dat er maar weinig media in Rusland zijn waar de eigen overheid geen controle op uitoefent.

Springer

Onder de buitenlandse bedrijven met belangen in de Russische mediasector zijn grote namen als de Duitse uitgever Axel Springer en Hearst Media uit de Verenigde Staten. Beide bedrijven zijn actief in de tijdschriftenbranche. De Britse uitgever Pearson en het Amerikaanse Newscorp, eigenaars van respectievelijk Financial Times en The Wall Street Journal, hebben beiden een belang in de gezaghebbende Russische zakenkrant Vedomosti.