Genrecoördinatoren gaan het aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) coördineren. 

De NPO neemt deze aanbeveling van de Raad voor Cultuur over, schrijft bestuursvoorzitter Henk Hagoort in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze coördinatoren richten zich op genres als opinie en cultuur. Ze kunnen de creativiteit van de publieke omroep versterken en scherpere beleidskeuzes maken, meent Hagoort.

Hij vindt dat de NPO zich nog beter dan nu moet onderscheiden met herkenbare programma's.

De genrecoördinatoren werken voor alle platformen, zoals radio, tv en internet en krijgen daarmee een plaats naast de net- en zendercoördinatoren.

Geen voorstander

De omroepen zijn geen voorstander van het plan van de Raad voor Cultuur om de NPO de bevoegdheid te geven om rechtstreeks zaken te doen met externe producenten, zonder tussenkomst van de zelfstandige omroeporganisaties.

De Raad voor Cultuur wil de openheid van het bestel vergroten door de helft van het programmabudget voor buitenstaanders open te stellen, maar Hagoort is hiervan geen voorstander. Volgens hem wordt nu al intensief samengewerkt met de creatieve sector.

Onafhankelijkheid

Als alternatief stelt 'Hilversum' voor dat buitenproducenten mogen aankloppen bij de NPO met hun programmavoorstellen, maar dat omroepen blijven optreden als coproducent en opdrachtgever. De omroeporganisaties zouden hierbij ook hun zendmachtiging moeten behouden.

Hagoort stelde woensdag tijdens de behandeling in de Tweede Kamer voor de status van de NPO als mediaorganisatie en het benoemingenbeleid te herzien. Nu is het nog zo dat de minister moet instemmen met de benoeming van de raad van bestuur van de NPO. Hagoort pleit voor een grotere onafhankelijkheid van de overheid bij benoemingen en een onafhankelijke financieringswijze.