Het is de oplettende taalpurist duidelijk niet ontgaan. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal dat woensdagavond op televisie was en waarvan de tekst donderdag in de Volkskrant stond, bevat meteen in de eerste zin een stijlfout. 

En dat terwijl schrijver van het dictee Kees van Kooten dit jaar extra aandacht wilde vestigen op juist taalgebruik, naast correcte spelling. Zowel de Volkskrant als de producent van de uitzending werd donderdag veelvuldig geattendeerd op de 'misser'.

Het dictee begint met de zin 'Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee'. Veel lezers en kijkers vielen over deze zinsconstructie, omdat die feitelijk zegt dat het dictee koffie dronk.

Jurylid Ludo Permentier laat mede namens auteur Van Kooten weten dat de zin bewust foutief is opgesteld om te laten zien hoe vaak dergelijke fouten worden gemaakt.

Verwarring

De tekst bevat meerdere taalfouten, die hier met een sterretje zijn gemarkeerd. In de eerste drie zinnen is niets gemarkeerd, omdat deelnemers pas vanaf zin vier de taalfouten hoefden op te merken.

''Ze mochten er eerst even inkomen.'' De verwarring is volgens de organisatie ontstaan omdat de jury tijdens de televisie-uitzending de overige fouten in de eerste zinnen wel benoemde, maar die in de eerste zin niet.