Ed Nijpels is zaterdag gekozen tot voorzitter van de raad van toezicht van de fusieomroep AvroTros.

Dat heeft de omroep meegedeeld. De politicus en bestuurder vervulde die functie ook al bij de TROS.

De verenigingsraad van de AVRO en de ledenraad van de TROS keurden de fusie van beide omroepen zaterdag definitief goed.

De raad van toezicht van AvroTros bestaat uit zes leden. Behalve voorzitter Nijpels zijn dat vice-voorzitter Mirjam Nouwen en de leden Derk Haank, Peter van Gorsel, Boele Staal en Eric Mijnsberge.

Eind oktober werd de voorgenomen benoeming van Eric van Stade als algemeen directeur al bekendgemaakt.

Nijpels noemt de AVRO en TROS twee omroepen ''van historische betekenis''. Samen vormen ze de bestbekeken en meest gewaardeerde omroep in het publieke bestel, zei hij. ''AvroTros is klaar voor haar toekomst binnen het vernieuwde bestel.”