De AvroTros heeft een nieuwe directeur gevonden. Eric van Stade gaat naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe fusieomroep per 1 januari 2014 leiden.

Dat laat de Tros donderdagavond weten.

Van Stade was eerder CEO en bestuursvoorzitter bij SBS Broadcasting en was afgelopen jaar Kwartiermaker AT5. Daarbij gaf hij de eerste publiek-private samenwerking in de Nederlandse media vorm.

De benoeming van de 51-jarige Van Stade heeft een positief advies gekregen van de ondernemingsraden van Tros en Avro. De verenigingsraad van Avro en de Ledenraad van Tros moeten nog over zijn benoeming stemmen. Verwacht wordt dat de benoeming eind november geformaliseerd wordt.

Inzet

"Ik heb er veel zin in", zegt Van Stade. "Avro en Tros zijn twee prachtige omroepen die samensmelten tot de grootste publieke omroep, die ik met veel enthousiasme en inzet zal aansturen."

De voorzitters van Tros en Avro, respectievelijk Ed Nijpels en Paul Smits, zeggen blij te zijn dat ze in januari als eerste klaar zijn met het fusieproces. "Een nieuw gebouw, een nieuwe vereniging en een nieuwe directie. We zijn vol vertrouwen dat Eric van Stade als ervaren mediaman onze plaats in het vernieuwd bestel goed gestalte kan geven."