Het Friesch Dagblad wordt met onmiddellijke ingang overgenomen door de NDC Mediagroep, eigenaar van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.

Dat is maandag meegedeeld aan het personeel van de kranten.

De leiding van de bedrijven was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Het Friesch Dagblad was door een sterke terugval van de advertentie-inkomsten in acute financiële nood geraakt. De exploitatie van de christelijke krant wordt overgenomen door NDC. De zelfstandigheid van de titel Friesch Dagblad, hoewel kleiner een directe concurrent van de Leeuwarder Courant, wordt gegarandeerd.

De krant houdt een eigen hoofdredacteur en de titel blijft eigendom van de Vereniging Friesch Dagblad. Ook het Nederlands Dagblad had interesse om de krant over te nemen.

De actie die het Friesch Dagblad begon onder lezers om financiële steun te krijgen, wordt overigens gewoon doorgezet.