De directie van NRC Handelsblad en nrc.next erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het uitkeren van 12,5 miljoen euro aan dividend aan de eigenaren.

De Ondernemingsraad is echter niet tevreden met deze reactie op de conclusies van het dividendonderzoek. De OR spreekt van 'wanbeleid' van de directie en vindt dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen over gemaakte afspraken in 2010.

Vorig jaar maakte de Ondernemingsraad van de kranten zich ernstig zorgen over dit bedrag. NRC Media werd in 2010 voor 70 miljoen door investeerder Egeria en ondernemer Derk Sauer overgenomen van De Persgroep.

Na het eerste jaar moesten meer dan 30 van de 350 banen verdwijnen. In dat licht zou de OR de uitkering ongepast vinden.

Het onderzoek naar de dividenduitkering is inmiddels afgerond. De directie erkent dat er fouten zijn gemaakt. Er zou een verschil van interpretatie zijn van het begrip 'eigen vermogen'.

'Niet helder'

"Wij moeten helaas concluderen dat de afspraken ten tijde van de overname niet helder op papier staan en de ruimte geven aan het verschil van interpretatie over de status van de afspraken", aldus de directie in een brief aan de medewerkers, die in handen is van NU.nl.

Die afspraken zullen alsnog glashelder worden vastgesteld, zoals in het onderzoeksrapport staat. Ook erkent de directie dat een voorschot op het dividend begin 2012 "procedureel niet geheel juist is verlopen en onvoldoende werd gedocumenteerd".

Over 2012 zal geen dividend uitgekeerd worden en de winst zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van NRC Media. Volgens de directie is dit volgens afspraak met de OR.

Wanbeleid

De OR is het hier echter niet mee eens en spreekt van wanbeleid van de directie. Voorzitter Hubert Smeets laat in een reactie weten dat het OR de nieuwe opstelling van de directie 'absurd en schrikbarend' noemt. "De directie en de ondernemingsraad zijn het op basis van deze definitieve rapportage van de onderzoeker niet eens geworden over gezamenlijke conclusies", zegt Smeets.

Hij zegt dat beide partijen het wel eens zijn met de conclusie van een tussenrapport in oktober 2012, dat de uitkering van 12,5 miljoen euro aan de aandeelhouders in strijd was met de financiële afspraken. "De uitkomst van het onderzoek als de schriftelijke reactie op het rapport van de directie heeft de ondernemingsraad daarom geschokt."

Voorstellen

Smeets zegt dat de directie niet is ingegaan op de vijf voorstellen die de OR deed op basis van de conclusies van het rapport. Zo wil de OR onder meer dat er pas een dividenduitkering komt indien is voldaan aan alle overname-afspraken uit 2009 en 2010. Ook wil de OR dat ze medezeggenschapsorgaan worden van NRC Media Holding bv en daarmee van alle dochtervennootschappen.

"Hoewel dit voorstel niets anders beoogt dan het vanzelfsprekende te bevestigen, kan de directie zich er toch niet in vinden. Ze zet daarmee de deur open naar een herhaling", aldus Smeets. Hij acht de 'abrupte standpuntwijziging'  schadelijk voor de reputatie van NRC Media.

De OR gaat zich beraden op stappen om het herstel van de bestaande afspraken en financiële verhoudingen wel te realiseren.