De NRCV heeft het besluit om te fuseren met de KRO moeten herzien naar aanleiding van een uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

De ondernemingsraad van de NCRV stapte in februari naar de Ondernemingskamer over de beslissing van de fusie met de KRO.

De raad is van mening dat er pas een goed oordeel over de toekomst van de omroep gegeven kan worden als er een duidelijker beeld is van de fusieplannen.

Zo zou een financiële onderbouwing ontbreken waaruit de ondernemingsraad kan beoordelen of de bezuinigingsdoelen wel behaald worden. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het personeel van de omroep. De Ondernemingskamer heeft de raad in gelijk gesteld, meldt Rechtspraak.nl maandag.

Volgens de Ondernemingskamer heeft de NCRV de medezeggenschapsrechten niet serieus genoeg genomen Het besluit van de NCRV zou 'niet van een deugdelijke motivering' zijn voorzien.

Op koers

De ondernemingsraad en het bestuur van de NCRV zijn sinds de uitspraak in gesprek gegaan. "Dit heeft geleid tot aanvullende informatie en een nieuwe adviesaanvraag. De ondernemingsraad van de NCRV zal daarop eerdaags met een advies komen. Het fusieproces heeft door de constructieve opstelling van beide partijen nauwelijks vertraging opgelopen", aldus de NCRV.

De fusie is nodig vanwege de aangekondigde bezuinigingen bij de publieke omroep. Ook de TROS en AVRO gaan fuseren, evenals de VARA en BNN.