Er werkten vorig jaar nog zeven presentatoren bij de publieke omroep die meer verdienden dan de vastgestelde salarisgrens. Dat zijn er minder dan in 2011, toen het er nog tien waren.

Naast de zeven presentatoren die in dienst van een omroep werken en te veel verdienen, zijn er nog twee presentatoren die vanuit een bv werken en boven de norm verdienen.

Dat maakt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) donderdag bekend.

Sinds september 2009 mogen maximaal vijf tv-presentatoren en drie radiopresentatoren bij de publieke omroepen in uitzonderlijke gevallen boven de norm van ruim 180.000 euro per jaar uitkomen.

In 2010 verdienden 13 presentatoren boven de balkenendenorm, eind 2009 waren het er nog 17. Toen was niet bekend hoeveel presentatoren vanuit een bv werkten.

Toenmalig minister Marja van Bijsterveldt schreef in juli 2012 aan de Tweede Kamer dat er in 2013 maximaal acht presentatoren boven de norm mogen verdienen. De cijfers van dit jaar zijn nu echter nog niet bekend.

Vanuit bv

Sinds half 2012 gelden er strengere normen voor de omroepen, waardoor ook presentatoren die vanuit een bv werken onder het beloningskader vallen.

Daardoor is nu van nog twee presentatoren bekend dat zij meer verdienen dan de norm. Zij zijn beide werkzaam voor de Vara, waarvan een voor Vara en NTR, en verdienen een jaarsalaris van respectievelijk 440.000 en 270.000 euro.

Verder werken van de presentatoren die boven de salarisgrens verdienen er nog twee voor de Vara, drie voor BNN (één daarvan vanaf september 2013 niet meer) en twee bij de Tros.

Vara

De hoogste salarissen zijn die van de Vara-presentatoren die niet vanuit een bv werken, zij verdienen 511.906 euro en 452.833 euro.

Vara-presentator Matthijs van Nieuwkerk verdient naar verluidt vijf ton voor zijn werk bij De Wereld Draait DoorHij bekende begin dit jaar in een interview met Broadcast Magazine dat hij zal overwegen naar een commerciële omroep te gaan, mocht het kabinet besluiten dat niemand bij de publieke omroep meer boven de balkenendenorm mag verdienen.

Ministerssalaris

In het huidige regeerakkoord staat dat topfunctionarissen in de publieke sector maximaal evenveel mogen verdienen als een minister.

De zogenoemde balkenendenorm is het salarisplafond dat is vastgesteld voor de publieke en semipublieke sector.

De NPO benadrukt dat het bedrag boven de grens door de omroepverenigingen zelf wordt betaald, "niet door de belastingbetaler".