Het Katholiek Nieuwsblad heeft dankzij een fiscale constructie ten onrechte belastingvoordeel genoten.

Het weekblad vraagt lezers al jarenlang om giften over maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die stichting sluist het geld vervolgens weer door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers, meldt Trouw.

Bij het steunfonds, een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi), konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Arnulfus deed er ook zijn voordeel mee: erfenissen en schenkingen waren vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Dat is volgens de Belastingdienst onterecht.

Arnulfus blijft bestaan, maar raakt de Anbi-status en de bijkomende fiscale voordelen kwijt.