Nederland krijgt een tweede ombudsman voor ouderen. Nu bestaat die alleen bij het Nationaal Ouderenfonds, maar Omroep MAX kondigt nu ook aan met een ombudsman te komen.

''Beetje zonde dat we er allebei geld en tijd insteken", reageert Ouderenombudsman Jan Romme. 

Volgens Jan Slagter van MAX hoeven de twee elkaar niet te bijten, omdat zijn ombudsman adviezen geeft aan ouderen die specifieke vragen hebben: ''De Ouderenombudsman van het ouderenfonds signaleert veel meer de problemen onder ouderen en probeert die dan op de maatschappelijke agenda te krijgen."

Bovendien zegt Slagter niet met vrijwilligers te willen werken, zoals dat volgens hem wel het geval is bij het ouderenfonds: ''Ik wil niet dat mensen op een verkeerde manier worden voorgelicht."

Volgens Romme is zijn organisatie juist steeds meer geprofessionaliseerd met betaalde krachten, maar dat bellers ''nooit en te nimmer" verkeerde informatie hebben gekregen.

Jammer

Net als Slagter neemt ook Romme mogelijk enkele professionele krachten van de Stichting Ombudsman over die dit jaar stopt. Romme zegt, net als Slagters toekomstige ombudsman, alle vragen die ouderen stellen te beantwoorden. Om die reden vindt Romme het juist jammer dat er nu een tweede komt.

Slagter vindt twee ombudsmannen voor ouderen niet verwarrend, ''omdat we het duidelijk gaan communiceren. Het is een service naar onze leden. De ombudsman komt ook met een wekelijkse rubriek in ons aankomende omroepblad."

Organisatie

Omroep MAX is niet meer alleen een omroep, maar profileert zich steeds meer als ook een organisatie voor ouderen. Volgens Romme is dat de reden waarom de omroep nu met een eigen ombudsman komt.

Beide ombudsmannen zeggen wel over enige tijd met elkaar te gaan praten. ''Onze neutraliteit is een groot goed. Daar leveren we niet veel op in. Maar als we aan het bureau dingen samen kunnen doen zonder onze neutraliteit te verliezen, ben ik daar voor in", aldus Romme.

''Wellicht dat het er ooit van komt", zegt Slagter op de vraag waarom hij geen samenwerking heeft gezocht. ''Maar als de ombudsman van het ouderenfonds vragen krijgt die de organisatie niet kan beantwoorden, kunnen ze die altijd naar ons doorsturen."