DEN HAAG - De inhoud van 80 Nederlandse tijdschriften is sinds vrijdag voor iedereen gratis te raadplegen op internet. 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft 1,5 miljoen pagina's gedigitaliseerd. Het gaat om tijdschriften uit de periode 1850-1940 op het gebied van literatuur, religie, wetenschap, recht, politiek, cultuur en sport.

Bezoekers kunnen algemene publieksbladen inzien zoals de Hollandsche Revue en Ons eigen tijdschrift, liet de KB vrijdag weten. Ook vakbladen zoals het Marineblad en het Advocatenblad krijgen op internet een tweede leven.

Slechte kwaliteit

De komende tijd zal de KB nog honderden andere titels digitaliseren. Over een paar jaar moeten 6,5 miljoen pagina's te bekijken zijn. De KB heeft gekozen voor de periode 1850-1940 omdat het papier in die tijd zeer slecht van kwaliteit was. ''Als je de tijdschriften doorbladert, vliegen de snippers er van af'', lichtte een woordvoerder toe.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt ook gezien als een scheidslijn, omdat bladen niet meer verschenen of inhoudelijk een andere richting insloegen.

De KB heeft met auteursrechtenorganisaties afspraken gemaakt over digitaal hergebruik van de tijdschriften. Eerder is de nationale bibliotheek al begonnen miljoenen krantenpagina's te digitaliseren.