AMSTERDAM - De TROS wil niet meer zomaar fuseren met de AVRO. De omroep beklaagt zich over de veranderde voorwaarden voor de fusie waar de omroepen mee hebben ingestemd.

Ook is de TROS kritisch over het gebrek aan visie op het omroepbestel in Den Haag, en de nieuwe prioriteiten van de NPO, de koepelorganisatie voor de omroepen.

De vrijwillige fusie tussen TROS en AVRO was gebaseerd op bezuinigingen van 200 miljoen euro op de publieke omroep.

Het nieuwe kabinet bezuinigt echter nog eens 100 miljoen euro extra, waardoor 'de inhoudelijke en financiële voorwaarden' zijn veranderd, meldt een woordvoerder van de TROS dinsdag.

Nieuwe prioriteiten

Koepelorganisatie NPO zag zich door de extra korting gedwongen nieuwe prioriteiten te stellen. Journalistiek en actualiteit, cultuur, drama, documentaires, wetenschap en kinderprogramma's moeten voortaan voorrang krijgen. Dat op de publieke netten minder ruimte komt voor sport, amusement en human interest leidde al tot veel verzet bij verschillende omroepen.

De TROS brengt naast journalistieke en consumentenprogramma's ook veel amusement, zoals Ali B op Volle Toeren en De Zomer Voorbij. "Dat is ons profiel", aldus de zegsvrouw. De omroep vreest dat precies dat profiel door de nieuwe bezuinigingen in het gedrang komt.

"Wij zijn niet blij met de veranderde voorwaarden in Den Haag en niet blij met de pijlers van de NPO." Van beide verwacht de omroep meer visie op de publiek omroep van de toekomst. Het contact met de AVRO zou verder goed zijn.

Besparingsmaatregelen

De bezuinigingen van in totaal 300 miljoen euro betekenen dat de publieke omroep doormoet met twee derde van het vroegere budget. Het terugbrengen van het aantal omroepen van 21 naar 8 was een van de eerste besparingsmaatregelen.

Naast de AVRO en TROS, gaan BNN en VARA, en KRO en NCRV samen verder. Andere omroepen blijven zelfstandig of moeten later fuseren.