AMSTERDAM - De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) behandelt vanaf volgend jaar geen klachten meer over kranten en andere media die de raad niet erkennen.

Het besluit, dat woensdag werd genomen door het bestuur van de raad, betekent dat klagers over berichten van bijvoorbeeld De Telegraaf, RTL, Elsevier en Het Parool niet meer terechtkunnen bij de perswaakhond.

Het voornemen om klagers over deze media voortaan te weren stuitte afgelopen maand op protest in de raad, maar ook daarbuiten.

Een peiling onder brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia wees afgelopen week uit dat er behoefte bestaat om de taak van de raad te beperken tot die media die de Raad erkennen. Dat is reden voor het bestuur om de statuten te gaan wijzigen.

Behandelingen

Ook worden voortaan alleen nog klachten in behandeling genomen die eerst door het aangeklaagde medium zelf zijn behandeld. Verder is de verwachting dat de Raad voor de Journalistiek een andere naam krijgt.

In tegenstelling tot eerdere plannen is besloten de juridische geschoolde voorzitters te behouden.

Een deel van de raad vreesde dat het vervangen van de juristen door journalisten de schijn van partijdigheid zou wekken omdat de raad dan zijn 'eigen vlees' zou keuren. Dat argument vindt het bestuur doorslaggevend.

Juristen

Het plan om de juristen te vervangen vervreemdde vorige maand regionale uitgever HDC Media, die uit protest uit de RvdJ stapte. HDC Media geeft onder meer het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad uit.

De nieuwe voorzitter van het bestuur van de raad is journalist en jurist Folkert Jensma. De oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad volgt met ingang van 1 januari Fons van Westerloo op. Naar een opvolger van raadsvoorzitter Victor Lebesque wordt nog gezocht. Dat moet een (oud-)journalist zijn.