AMSTERDAM - Voor de realityserie 24 uur tussen leven en dood had het VUmc maatregelen genomen om patiënten het recht te ontnemen om bepaalde beelden in te kunnen zien.

Alleen materiaal voor uitzendingen was inzichtelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de televisieopnames voor het RTL-programma.  

NU.nl kreeg de stukken in handen na een juridische procedure. Het ziekenhuis deed volgens eigen zeggen onder andere mee aan het programma om open te zijn over hoe het er op een Spoedeisende Hulp aan toegaat.

"Deelname aan dit programma biedt VUmc kansen om onze acute zorg te profileren, transparantie te tonen en ook verantwoording richting de maatschappij af te leggen over de middelen die wij krijgen om deze zorg uit te voeren", schreef een chirurg aan het personeel. 

Aansprakelijkheid

Uit de stukken blijkt dat het VUmc regie mocht voeren over welke patiënten in de televisie-uitzending worden gebruikt. Daarna werd de uitzending gemaakt, waarbij het ziekenhuis ook het recht had om uitzending van onderdelen te weigeren.

Een patiënt mocht volgens het contract tussen producent Eyeworks en het VUmc vooraf de uitzending zien. Dus nadat het VUmc al toestemming had gegeven. Er was een expliciet verbod om het ruwe beeldmateriaal aan de patiënt te tonen.

Wat de reden voor dit verbod is, blijkt uit een interne notitie van een chirurg van het VUmc, waarin hij uitleg geeft over de opnames binnen het VUmc.

Door het verbod in het contract en deze toezegging zou bij een medische fout voor de patiënt eventueel bewijsmateriaal niet toegankelijk zijn. Ook wordt toegezegd dat materiaal niet voor het personeelsdossier van medewerkers mag dienen. "Er wordt niets uitgezonden dat schadelijk is voor de patiënt of het VUmc”, stelt de chirurg het personeel gerust.

Intern gebruik

Overigens had volgens het contract het VUmc wel toestemming meer materiaal te gebruiken.

"De opnamen kunnen door VUmc voor interne en onderwijsdoeleinden worden gebruikt”, meldt het contract. Patiënten zouden het beeldmateriaal voor televisie-uitzending nog kunnen zien, maar rond het gebruik door het VUmc zegt het contract niets.

In een informatiefolder en in een script voor het toestemming vragen aan patiënten werd daarover niets gemeld. Pas op het toestemmingsformulier komt een passage voor die spreekt over intern gebruik en het gebruik van beelden voor opleiding.

Grote operatie

Uit de stukken blijkt verder dat het maken van de televisie-opnamen een grote operatie was. Zo werd er 8 kilometer kabel in het ziekenhuis aangelegd om 35 camera’s en microfoons aan te sluiten. Ook werd een deel van de parkeergarage onder de spoedeisende hulp omgebouwd tot regiekamer.

In het weekend werd 24 uur per dag gefilmd en op andere dagen 18 uur per dag. In totaal werd er 16 dagen gefilmd.

Verzet

Het VUmc heeft zich fel verzet tegen openbaar making van het dossier rond het filmen van patiënten. Diverse vragen van NU.nl aan het ziekenhuis bleven onbeantwoord. De organisatie wilde ook aanpassingen in de brief, waarin het CBP duidelijk maakte dat de wet was overtreden. Overigens erkende het VUmc de Wet bescherming persoonsgegevens te hebben overtreden.

Toen NU.nl de stukken opvroeg mengde het ziekenhuis zich in de procedure om te voorkomen dat het dossier in de openbaarheid zou komen. Als reden werd opgegeven dat de privacy van medewerkers zou kunnen worden geschaad.