HILVERSUM - Meer dan de helft van de drama- en documentaireproducties bij de publieke omroep zal gaan verdwijnen.

Dat is een gevolg van het regeerakkoord, stellen de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen dinsdag.

Prijswinnende en populaire producties zoals A'dam-E.V.A., Annie M.G., Overspel en Bellicher kunnen niet meer gemaakt worden, aldus de eindredacteuren in een gezamenlijke verklaring.

Drama en documentaire hebben volgens de eindredacteuren te lijden onder de extra bezuinigingen op de publieke omroep en de korting op het Filmfonds.

Mediafonds

Ook het schrappen van het Mediafonds, een organisatie die subsidies verstrekt voor producties van de publieke landelijke en regionale omroep, zal volgens de eindredacteuren gevolgen hebben.

Het opheffen van het Mediafonds betekent alleen al voor documentaires een aderlating van zo'n 8 miljoen euro per jaar.

Regeerakkoord

VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken vanaf 2017 nog 100 miljoen extra op de publieke omroep te bezuinigen. Het eerste kabinet van premier Rutte sneed al 200 miljoen euro uit het budget voor Hilversum.

De eindredacteuren laten weten zich ervan bewust te zijn dat er in Nederland bezuinigd moet worden, maar ze vinden dat "documentaire en drama een centrale plaats behoren te behouden op de publieke televisie".

Ze stellen dat onder andere door talentontwikkeling de kwaliteit van Nederlandse producties op een 'internationaal topniveau' ligt. "We moeten voorkomen dat deze inspanningen en investeringen voor niets zijn geweest."

Kwaliteit 

De verschraling van het aanbod zal gepaard gaan met een uitholling van de kwaliteit, stellen de eindredacteuren. ''De producties kunnen niet worden gemaakt met minder geld'', zegt Barbara Truyen, voorzitter van de Werkgroep Documentaire.

''In tegenstelling tot de commerciële omroepen kunnen wij geen beroep doen op geldstromen van derden, zoals sponsors.'' Die willen met hun naam in beeld en inspraak in het programma, wat tegen de regels is.

''Juist kwalitatief hoogstaande en onderscheidende drama- en documentaireproducties dreigen weg te vallen, terwijl deze genres tot de kerntaken van de publieke omroep behoren'', aldus de eindredacteuren. ''Miljoenen kijkers worden ernstig teleurgesteld.'' De eindredacteuren hopen dat politiek en publiek zich verweren tegen de bezuiniging.