LEUVEN - Nederlandse kwaliteitskranten wijken in hun woordkeuze nauwelijks af van populaire kranten. Dit in tegenstelling tot Vlaanderen, waar de verschillen groot zijn.

Dat is de conclusie van de Leuvense taalwetenschapper Tom Ruette. Hij ontwikkelde een methode om taalverschillen nauwkeurig te meten, meldde het universiteitsblad van de Katholieke Universiteit Leuven woensdag.

Vlamingen maken ook vaker dan Nederlanders gebruik van dialect. Daarentegen is er in Nederland binnen de standaardtaal een grotere vrijheid om te variëren. ''Ook in Vlaanderen verdwijnen stilaan de dialecten, maar de variatie op zich en de gevoeligheid ervoor zullen er blijven bestaan", concludeert Ruette.  

Ruette maakte gebruik van een databank van anderhalf miljard woorden uit verschillende geschreven bronnen. Daarop liet hij een computerprogramma los. Dat registreerde of bijvoorbeeld voor ‘televisie’ of voor ‘tv’, ‘op het nippertje’ of ‘op de valreep’ en ‘volkerenmoord’ of ‘genocide’ werd gekozen.