DEN HAAG - De Raad van State heeft de boete die de TROS moet betalen voor het uitzenden van het gesponsorde programma Bibaboerderij, met 35.000 euro verlaagd naar 100.000 euro.

De Raad van State heeft woensdag bepaald dat de boete die het Commissariaat voor de Media in 2009 aan de omroep had opgelegd, aan de hoge kant was.

De TROS vindt dit onvoldoende en legt de zaak voor aan het Europese Hof. De omroep vindt dat haar niets kan worden verweten.

De Raad van State oordeelt dat de boete voor het overtreden van het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet terecht was opgelegd. De TROS heeft zich volgens de hoogste bestuursrechter met de kinderserie dienstbaar gemaakt aan het opstuwen van de winst van C1000. De supermarktketen verkocht destijds producten van Bibaboerderij.

Reden

Het Commissariaat legde nooit eerder een boete op wegens overtreding van het dienstbaarheidsverbod in verband met de verkoop van merchandising. Dit was voor de Raad van State een van de redenen de boete te matigen.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde eerder over de kwestie en schrapte vorig jaar al een deel van de boete die aanvankelijk in totaal 270.000 euro bedroeg. Zowel de TROS als de mediawaakhond gingen in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Speerpunt

Het Commissariaat voelt zich in het gelijk gesteld. ''Het is een belangrijke toezichttaak van het Commissariaat om commerciële beïnvloeding van kinderen bij de publieke omroep te voorkomen. Bescherming van minderjarigen is een van onze speerpunten. De publieke omroep moet een veilige haven voor kinderen zijn'', reageert het Commissariaat.

De TROS is blij met de verlaagde boete, maar blijft van mening dat de Mediawet niet duidelijk de grenzen aangeeft. TROS-directeur Peter Kuipers: ''Wij zijn er altijd al van overtuigd geweest dat ons geen enkele blaam treft. De wetgeving blijft onduidelijk. We zullen dan ook naar het Europese Hof stappen in een laatste poging duidelijk te maken dat de onduidelijke wetgeving de oorzaak van de boete is."