AMSTERDAM - Eyeworks had de patiënten die in het VUmc werden gefilmd voor het televisieprogramma 24 uur: Tussen Leven en Dood niet mogen filmen. 

Dat mocht alleen als er vooraf toestemming voor was gevraagd. Dat meldt het College bescherming persoonsgegevens maandag (CBP).

Dat in sommige gevallen achteraf om toestemming werd gevraagd, is niet in overeenstemming met de wet.

Voor het omstreden programma werden eind februari patiënten op de spoedeisende hulp van het Amsterdamse VUmc gefilmd. Zeker drie patiënten werden tegen hun wil gefilmd en hebben aangifte gedaan. Sommigen werden pas na afloop gevraagd voor toestemming.

Volgens het college was de verstrekte informatie die nodig was om rechtsgeldige toestemming te kunnen geven, te summier. Ook was de omgeving en de situatie waarin de patiënten zich bevonden geen plaats om dergelijke vragen te stellen.

Excuses

Het CBP had al sterke aanwijzingen dat de opnames in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens waren. Ondanks dat het programma vrijwel meteen van de buis werd gehaald, werd het onderzoek voortgezet met het oog op de onrust die het veroorzaakte en vergelijkbare projecten in de toekomst.

Eyeworks, RTL en het ziekenhuis boden na de ontstane commotie hun excuses aan.

Reactie VUmc

Eyeworks wilde maandag verder niet op de zaak reageren. Een zegsvrouw van het VUmc liet weten dat het ziekenhuis ''kennis heeft genomen van de bevindingen van het CBP'' en deze mee te zullen nemen in het opstellen van verbeteringen. Het ziekenhuis is een eigen intern onderzoek begonnen naar de kwestie. Dit zal over enige weken zijn afgerond.