DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant legt zich neer bij een uitspraak van de rechter dat de subsidie voor Omroep Brabant niet zomaar verlaagd mag worden.

De provincie denkt dat er met de regionale omroep afspraken kunnen worden gemaakt over een haalbare bezuiniging. ''We zitten liever aan tafel dan bij de rechter'', zei gedeputeerde Brigite van Haaften dinsdag over het besluit van Gedeputeerde Staten.

Gesprekken met Omroep Brabant zijn vergevorderd en moeten op korte termijn tot afspraken leiden, staat in een verklaring.

De provincie wilde dit jaar 4 ton korten op de subsidie voor Omroep Brabant. In 2015 moest de structurele subsidievermindering zijn opgelopen tot 1,7 miljoen euro, 10 procent van het totale subsidiebedrag.

Motiveren

De rechter oordeelde in januari dat de provincie beter moet motiveren waarom de omroep met minder subsidie toekan.

De provincie mag de subsidie verlagen als aangetoond kan worden dat het aanbod van Omroep Brabant op het niveau van het ijkmoment in 2004 blijft, aldus de uitspraak.

Het proces in Brabant heeft de aandacht van verschillende regionale omroepen die ook te maken krijgen met subsidieverlaging. Zeker zeven regionale omroepen dreigen minder geld van de overheid te krijgen.