AMSTERDAM - Journalisten staan per 1 maart 2012 sterker als het gaat om bronbescherming. Voortaan moet eerst het oordeel van de rechter er aan te pas komen om een bron onder dwang prijs te geven.

Voorheen kon het Openbaar Ministerie (OM) naar eigen inzicht bepalen om journalisten te dwingen hun bronnen vrij te geven of anderszins informatie te vertrekken als zij daar aanleiding voor zag.

In zo'n geval kon het OM overgaan op huiszoekingen op redacties en het in beslag nemen van journalistiek materiaal.

Door de wijziging in de tekst 'Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten' mag een dwangmiddel alleen worden toegepast als er sprake is van het voorkomen of het opsporen van een zeer ernstig delict. Het moet dan gaan om misdrijven waarbij het leven, veiligheid of gezondheid van mensen ernstig in gevaar wordt gebracht.

Deze Aanwijzing van het OM is geen wet. Bronbescherming heeft dus nog geen wettelijke basis. Het Autoweek-arrest uit september 2010 bewees dat dit wel noodzakelijk is. Daarin oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat het journalistiek brongeheim een hoeksteen van de persvrijheid is.

In deze Aanwijzing wordt een journalist omschreven als iemand die zich 'beroepsmatig bezighoudt met het verzamelen en vervolgens verspreiden van informatie via de media.'