DIEMEN - De netto mediabestedingen in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 0,5 procent gedaald tot 1,88 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat maakte marktonderzoeker Nielsen dinsdag bekend.

De daling is geheel toe te schrijven aan printmedia, waar de advertentie-inkomsten al langer onder druk staan.

Bij publiekstijdschriften daalden de bestedingen op jaarbasis met 9 procent, bij dagbladen ruim 13 procent. Ook bij huis-aan-huisbladen (bijna 7 procent) en vak- en managementbladen (15,5 procent) liepen de inkomsten flink terug.

De audiovisuele media hebben volgens Nielsen juist een positief halfjaar achter de rug, met uitzondering van radio (min 0,6 procent). Bij televisie stegen de bestedingen met bijna 9 procent, bij internet was dat bijna 10 procent.

Ongeadresseerde brievenbusreclame

Nielsen verwacht dat de netto mediabestedingen over heel 2011 met 0,5 procent zullen stijgen ten opzichte van 2010. Die prognose is inclusief de bestedingen aan ongeadresseerde brievenbusreclame en sponsoring. Exclusief die twee mediatypen zullen de bestedingen op jaarbasis gelijk blijven, aldus de marktonderzoeker.

De voorspelling van 0,5 procent groei stoelt op de groeiraming van het CPB voor de Nederlandse economie van 1,5 procent dit jaar. Die groei komt vrijwel geheel voort uit de export. Dat betekent volgens Nielsen dat de binnenlandse investeringen in de resterende maanden van dit jaar niet aantrekken. ''Dat is direct van invloed op de ontwikkeling van de mediabestedingen die daar sterk van afhankelijk zijn.''