CANBERRA - Een populaire rechtse columnist is in Australië schuldig bevonden aan discriminatie van Aboriginals.

Met zijn suggestie dat Aboriginals met een lichte huid hun inheemse afkomst benadrukken om aanspraak te maken op overheidssteun heeft hij volgens de rechter de wet overtreden.

De Australische rechter oordeelde woensdag zich te kunnen indenken dat lichtgetinte Aboriginals zich 'beledigd, gekwetst, vernederd of geïntimideerd' voelden door Andrew Bolt.

De twee gewraakte stukken, in 2009 verschenen in de Herald Sun, vallen volgens rechter Mordy Bromberg niet onder een uitzonderingsbepaling in de discriminatiewet.

Opzwepend

Omdat de artikelen van Bolts hand 'feitelijke fouten, verdraaiingen van de waarheid en opzwepende en provocerende taal' bevatten kan hij zich niet beroepen op het in de wet vrijgestelde 'eerlijke kritiek'.

Bromberg verklaarde verspreiding van de beledigende artikelen te verbieden. Hij overweegt een rectificatie van de stukken te gelasten als publieke verontschuldigingen van de Herald Sun uitblijven.

Nederlaag

Bolt, die opiniestukken schrijft voor verscheidene Australische kranten en een politieke tv-show presenteert noemde het vonnis een nederlaag voor de vrijheid van meningsuiting.

"Bovenal is het een inbreuk op de vrijheid van alle Australiërs om te discussiëren over multiculturalisme en de manier waarop mensen hun eigenheid vormgeven."

De Herald Sun overweegt beroep aan te tekenen tegen het vonnis.

In Australië klinkt steeds vaker de zorg dat mensen die niet ogen als Aboriginals wel aanspraak maken op voorzieningen die de armoede onder de inheemse bewoners van Australië moeten bestrijden.