AMSTERDAM - De Stichting Wakker Dier daagt de Wageningen Universiteit voor de Reclame Code Commissie.

De actiegroep heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Volgens Wakker Dier heeft de universiteit reclame gemaakt voor melk in onder meer een persbericht over onderzoek dat door de zuivelindustrie was gefinancierd. Wakker Dier spreekt van misleiding.

Volgens de organisatie bestaan er bovendien nauwe banden tussen de Universiteit Wageningen en de zuivelindustrie.

Commerciële partijen

Wakker Dier stelt dat ongeveer een kwart van alle inkomsten van universiteiten afkomstig is van commerciële partijen. Universiteiten krijgen daardoor de neiging zich te gedragen als een 'veredeld reclamebureau', zegt de actiegroep.

''Ze willen immers hun financiers niet kwijtraken''. Een uitspraak van de Reclame Code Commissie moet meer duidelijkheid opleveren over de grenzen van wat de universiteiten zich kunnen permitteren in de communicatie over de gesponsorde studies.

Hart- en vaatziekte

De Universiteit Wageningen heeft in november 2010 een persbericht uitgebracht met als titel 'Melk is goed tegen hart- en vaatziekten'.

De ondertitel was 'Joris Driepinter had toch gelijk'. Daarna volgde een artikel in een tijdschrift van de universiteit met de titel 'Joris Driepinter voorkomt hartziekten'.

Volgens Wakker Dier waarschuwen organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum juist voor de risico's van volle melk op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Daarbij zou de wetenschapper in het onderzoek dat de bron was van de publicaties, juist niet hebben geconcludeerd dat melkconsumptie helpt tegen de ziekten.

Beschuldigingen absurd

Een woordvoerder van de universiteit noemt de beschuldigingen van Wakker Dier absurd. ''Er is geen vuiltje aan de lucht.'' Het onderzoek was volgens hem solide.

In de publicaties hebben de schrijvers gezocht naar een populaire toon om de leesbaarheid te vergroten, zegt hij.