DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 2500 euro geëist tegen omroep BNN voor het heimelijk afluisteren van presentator Albert Verlinde op 10 juli 2009.

Voor het programma VOC plaatste BNN afluisterapparatuur in een gelegenheidsprijs die aan de presentator van RTL Boulevard werd uitgereikt.

Verlinde nam de prijs mee naar huis. In totaal werd ruim 2,5 uur geluid opgenomen, onder meer van een gesprek van Verlinde met zijn ouders.

De officier van justitie betoogde dinsdag bij de strafrechter in Den Bosch dat de actie van BNN niet was ingegeven om een ernstig misstand bloot te leggen.

Presentator Filemon Wesselink van het programma verklaarde tegen de politie dat Verlinde een koekje van eigen deeg verdiende.

News of the World

De officier sprak over eigenrichting verlaagd tot het niveau van de Britse tabloid News of the World, vermoedelijk gepleegd om publicitair gewin. Hij heeft geen vertrouwen dat BNN heeft geleerd van de zaak.

Beide betrokken BNN-presentatoren Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink accepteerden een schikkingsvoorstel van 500 euro om vervolging te voorkomen.

BNN staat nog steeds voor 100 procent achter de actie en neemt de volledige verantwoordelijkheid, legde directeur Lucas Goes dinsdag uit.

Grenzen van roddeljournalistiek

Het 'briljante programma' beoogde met een zekere glimlach de grenzen van de roddeljournalistiek op te zoeken. Advocaat Tjalling van der Goot bepleitte vrijspraak vanwege het maatschappelijk belang.

Hij zegt dat BNN weliswaar provoceerde maar zorgvuldig is geweest en benadrukte dat de opnamen niet zijn uitgezonden. Het was volgens hem gerechtvaardigd om 'de verpersoonlijking van de privacyschending' als doelwit te kiezen.

Smartengeld

Albert Verlinde en zijn partner Onno Hoes claimen van BNN behalve advocaatkosten ook 750 euro smartengeld per persoon. Hun vertrouwen in de maatschappij heeft een deuk opgelopen, schreven ze in een verklaring.

De rechtbank doet op 20 september uitspraak.