APELDOORN - Uitgeverijconcern Wegener stapt naar de rechter om de boetes die het bedrijf kreeg opgelegd van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan te vechten. Dat meldde Wegener woensdag.

De NMa beboette Wegener en vijf bestuursleden van het bedrijf vorig jaar voor in totaal 20 miljoen euro, omdat zij zich niet aan de voorwaarden hielden die werden gesteld aan de overname door Wegener van VNU Dagbladen in 2000.

De toezichthouder wees bezwaren van Wegener tegen die boetes vorige week van de hand en handhaafde de sancties.

Wegener stelde woensdag ''met verbijstering'' kennis te hebben genomen van de opstelling van de NMa. Het bedrijf gaf verder aan alle vertrouwen te hebben in een procedure bij de rechter.

Afspraak

Volgens de NMa heeft Wegener zich niet aan de bepaling gehouden dat de krantentitels PZC en BN/De Stem na de overname van VNU op redactioneel niveau van elkaar gescheiden moesten blijven. De NMa besliste in juli al dat Wegener de kranten nog altijd niet mag samenvoegen en bekrachtigde de boetes vorige week.

Wegener ontkent echter dat er een afspraak is die samenwerking tussen de eigen uitgeverijen verbiedt. Het bedrijf stelt dat de onderlinge afhankelijkheid van de twee kranten wordt gewaarborgd doordat ze door aparte vennootschappen worden uitgegeven en ze daarnaast een eigen redactiestatuut en een onafhankelijke eindredacteur hebben.