AMSTERDAM - De VARA gaat binnenkort in gesprek met de KRO en, mogelijk, de VPRO over de mogelijkheden voor een fusie.

Dat zei programmadirecteur Frans Klein woensdag tijdens de najaarspresentatie van de omroep. ''We zijn breed aan het verkennen en willen dat de VARA er in de toekomst met de sterkste uitkomt'', vulde interim-voorzitter Hans Andersson aan.

Ook BNN blijft volgens Klein in beeld, al liggen de besprekingen met de jongerenomroep momenteel stil.

Hij verwacht die mogelijk te hervatten als minister Marja van Bijsterveldt (Media) besluit tot gedwongen fusies. Voor de VARA is een vrijwillig samengaan met andere omroepen zo goed als zeker van de baan.

Keuzes maken

De directeur liet weten dat de VARA vanaf 2013 zo'n 8 miljoen euro moet besparen. Ter vergelijking; dat is wat Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door samen kosten voor een jaar, zei hij.

''We moeten straks echt keuzes maken en kunnen minder zelf doen. Ik heb het gevoel dat het nog lang niet tot Hilversum doordringt hoeveel geld de publieke omroep moet bezuinigen.''

Directievoorzitter Koen Becking van de KRO bevestigde de fusiebesprekingen met de VARA. ''Deze gesprekken passen in onze oriëntatieronde zoals we die in opdracht van de ledenraad maken. We praten met verschillende omroepen en zijn ook nog steeds in gesprek met de NCRV'', aldus Becking.

VPRO

VPRO-directeur Lennart van der Meulen liet in een reactie weten dat hij aan het verkennen is wie potentiële fusiepartners van zijn omroep kunnen zijn. De VPRO is momenteel niet met de VARA in gesprek, zei hij.

De strategie van de omroepen is een reactie op het besluit van het kabinet, dat zendtijd en de omroepbudgetten voortaan uitsluitend wil verdelen op basis van ledenaantallen.

Eerder was er een Hilversums akkoord waarin stond dat de EO, MAX en de VPRO zelfstandig zouden blijven. In dit plan zou de VARA met BNN fuseren, de NCRV met de KRO en de TROS met de AVRO. PowNed en WNL zouden zich moeten aansluiten bij een fusieclub.