LEEUWARDEN - Het overnemen van artikelen uit nieuwsmedia kan niet zomaar. Nieuwsmedia kunnen een auteursrechtvoorbehoud maken, waardoor voor het overnemen van stukken moet worden betaald.

Dat concludeert NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, na een uitspraak die het gerechtshof in Leeuwarden deze week heeft gedaan.

NDP Nieuwsmedia en zijn leden hadden de provincie Flevoland voor de rechter gesleept. Die maakte tot 2009 papieren knipselkranten met artikelen uit dag- en weekbladen zonder daarvoor te betalen.

Het hof heeft geoordeeld dat dat niet mag als media een auteursrechtvoorbehoud hebben gemaakt. Er is dan sprake van schending van het auteursrecht. Doorgaans maken dagbladuitgevers in de colofon zo’n voorbehoud.

Knipselkrant

Volgens de brancheorganisatie strekt de uitspraak verder dan alleen de knipselkrant van de provincie Flevoland. Zo zou hij ook van belang zijn voor de overname van artikelen op websites. Verder zou hij niet alleen belangrijk zijn voor dag- en weekbladen, maar ook voor nieuwsgerelateerde radio- en tv-programma’s.

Het hof oordeelt overigens dat het auteursrechtvoorbehoud niet geldt voor artikelen die geen stempel dragen van het desbetreffende medium zelf. Volgens NDP Nieuwsmedia is dat echter ''een beperkte categorie."

De brancheorganisatie laat weten ''zeer verheugd’’ te zijn over de uitspraak. ''Het hof bevestigt dat het creatieve werk van journalisten beschermd is, wat bijdraagt aan een gezonde exploitatie door nieuwsmedia."