AMSTERDAM - Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft in totaal bijna 1,8 miljoen subsidie toegekend. Het gaat om innovatieve projecten.

Dertien van de in totaal achttien projecten hebben betrekking op landelijke activiteiten, voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

De andere vijf aanvragen betreffen lokale en regionale journalistieke activiteiten, voor in totaal bijna zes ton. Alle subsidies zijn toegekend in het kader van een tijdelijke regeling voor innovatie.

Deze subsidieregeling werd vorig jaar door het Stimuleringsfonds voor de Pers op verzoek van minister Plasterk ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Brinkman. Doel van deze regeling is om de innovatie in de pers en journalistiek te versterken.

Datajournalistiek

Tot de gelukkigen behoren RTL Nieuws met een combinatie van datajournalistiek, onderzoeksjournalistiek en wob-procedures. Ook het blog Sargasso kreeg subsidie voor datajournalistiek.

De Leeuwarder Courant kreeg geld voor regionale journalistiek op tablets, terwijl dagblad De Pers gaat experimenteren met een digitale krantenbak op basis van zogenoemde NFC-chips.

Het grootste bedrag (twee ton) werd toegekend aan CCinq dat samen met de Vrije Universiteit en NU.nl een applicatie gaat ontwikkelen waarmee nieuwsdetectie op Twitter mogelijk is, een soort ‘early warning-systeem’ voor nieuws.

Politiek

Ook doet NU.nl, samen met de Universiteit van Amsterdam, mee met het project VolgMijnStem van Het Nieuwe Stemmen.

Het gaat hier om de weergave van zo neutraal mogelijk gepresenteerde politieke data - zoals kamerhandelingen, stemgedrag, kamervragen- en antwoorden en media-optredens - door deze automatisch geclusterd aan de hand van politicus, thema en belofte aan te bieden.

Hierdoor moet het mogelijk zijn om eenvoudig te achterhalen wat er van de door politici tijdens verkiezingen gemaakte beloftes terecht komt.