HILVERSUM - De levensbeschouwelijke omroepen BOS, Human, IKON, Joodse Omroep, OHM en Zendtijd voor Kerken komen in het verweer tegen de bezuinigingen van 13 miljoen euro die het kabinet ze oplegt.

In een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden zetten ze donderdag hun bezwaren uiteen. De RKK voert een eigen lobby met bisschop Frans Wiertz.

De levensbeschouwelijke omroepen dringen aan op een gelijke behandeling. Ze stellen dat ze harder worden getroffen dan de grote omroepverenigingen.

Minister Marja van Bijsterveldt (Media) blijkt ook 7 miljoen euro meer te bezuinigen op de kleintjes dan The Boston Consulting Group (BCG) haar adviseert.

BCG-rapport

In het donderdag verschenen BCG-rapport staat dat de levensbeschouwelijke omroepen 6 miljoen euro kunnen bezuinigen, maar de minister wil dat ze 13 miljoen besparen. Dit is bijna een halvering van het huidige budget. De omroepdirecteuren spreken van een onevenredige bezuiniging.

Ze vinden ook dat de minister niet mag oordelen over de inhoud van de programmering. De minister vindt dat de levensbeschouwelijke omroepen het uitzenden van algemene programma's aan de grote omroepen moet overlaten.

Bevreemding

Ze moeten zich van haar beperken tot het maken van levensbeschouwelijke programma's. ''Dat wekt bevreemding bij ons'', aldus de briefschrijvers.

Ze spreken van ''een ongewenste ontwikkeling als de overheid gaat vaststellen wat wel en wat niet levensbeschouwelijk is''. Bisschop Frans Wiertz stelt dat RKK al jaren uitsluitend levensbeschouwelijke programma's uitzendt. ''RKK wordt geraakt in het hart van de missie'', aldus Wiertz.

Brief

De zogeheten 2.42 omroepen besluiten de gezamenlijke brief met een pleidooi voor islamitische programmering. Na het wegvallen van de NMO en de NIO heeft Nederland geen islamitische omroep meer. De briefschrijvers pleiten voor het aanwijzen van een islamitisch genootschap die deze taak binnen de NTR voor zijn rekening neemt.