HILVERSUM - De VARA en BNN hebben besloten de fusiebesprekingen op te schorten en zelfstandig te blijven. Dit maakten de omroepen vrijdag bekend in een reactie op de kabinetsplannen.

De VARA en BNN, die al geruime tijd overleg voeren over een fusie, zijn van mening dat ze door een fusie worden gestraft.

Samen krijgen zij in het nieuwe omroepbestel evenveel budget en zendtijd als de EO, die geen fusie aangaat. Dat doet volgens de VARA afbreuk aan de pluriformiteit.

Gewaarborgd

BNN redeneert dat de jongerenprogrammering beter is gewaarborgd als BNN zelfstandig blijft. Dat gaat de jongerenomroep ook bespreken met de achterban. ''We stoppen dan ook even met de fusiebesprekingen met de VARA'', laat BNN weten.

BNN noemt ook de geplande verhoging van de omroepcontributie naar 15 euro een bedreiging. ''Met deze verhoging wordt een bom gelegd onder de toekomst van BNN en de publieke jongerenprogrammering'', zegt BNN-directeur Lucas Goes.

Uit onderzoek zou blijken dat 36 procent van de BNN-leden het lidmaatschap opzegt als de contributie 15 euro wordt.

Drempel

VARA-voorzitter Hans Andersson: ''De minister zou het gezamenlijke voorstel van de omroepen overnemen, maar in feite wordt uitvoering gegeven aan het VVD-plan, waarbij alleen de zes grootste omroepen overblijven. Voor ons als enige echt progressieve omroep is dit onbegrijpelijk, oneerlijk en onacceptabel. Wij willen zeer gewaardeerde VARA-programma's blijven maken zoals De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman, Zembla, Spijkers met Koppen en Vroege Vogels. Onder de nu bekend geworden condities gaat dat niet en daarom zal de VARA vooralsnog zelfstandig doorgaan.''

Net als de NCRV en BNN protesteert de VARA tegen de verhoging van de contributie voor leden. ''Deze verhoging werpt een belangrijke drempel op voor jongeren en minder draagkrachtigen'', laat Andersson weten.