HILVERSUM - Niet een van de aanvragers van moslimzendtijd krijgt een licentie. Dit heeft het Commissariaat voor de Media donderdag besloten.

De Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) reageerde vrijdag verontwaardigd op dit besluit.

Na de intrekking van de licentie van de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) in augustus 2010, behandelde het commissariaat de aanvragen voor een licentie uit 2009 opnieuw.

Het ging om de aanvragen van de Vereniging Samenwerkende Islamitische Koepel (SIK), de Stichting Academica Islamica (SAI), de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) en de Stichting Moslimomroep (SMO).

Teleurgesteld

Volgens het Commissariaat voor de Media zijn de SMON en de SMO niet representatief voor de gehele moslimgemeenschap in Nederland. Radi Suudi, voorzitter van de SMON, is teleurgesteld. ''Bij andere levensbeschouwelijke richtingen zoals de Hindoes, kijkt het commissariaat niet of zij alle generaties afdekken.’’

Ook de andere organisaties kregen een afwijzing. De SIK is, met de kleinste achterban, is volgende het Commissariaat voor de Media onvoldoende representatief voor de moslims in Nederland en de SAI zou niet aan te merken zijn als kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag.

De vijfde aanvraag van SILM kon niet in behandeling worden genomen omdat dit een nieuwe aanvraag betrof terwijl de procedure alleen openstond voor organisaties die ook in 2009 een aanvraag hadden ingediend.

Moslimzendtijd

Het commissariaat betreurt dat de moslimzendtijd niet aan een moslimorganisatie kan worden toegewezen. Het budget dat beschikbaar is voor moslimzendtijd wordt sinds september vorig jaar ter beschikking gesteld van de NPO voor de verzorging van media-aanbod ten behoeve van de Islam.

De SMON zal beroep aantekenen tegen de beslissing van het commissariaat.