AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft dagblad Het Parool in het gelijk gesteld in een civiele procedure die de Belgische plastisch chirurg Bruno de Meyere tegen de krant had aangespannen.

De Meyere voelde zich in zijn goede naam en eer aangetast door een publicatie van Paroolverslaggever Paul Vugts.

Deze schreef in het kader van zijn verslagen over de strafzaak tegen de beruchte vrouwenhandelaar Saban B. en diens medeverdachten over de borstvergrotende operaties die De Meyere verrichtte bij slachtoffers van B.

De rechtbank beoordeelde de uitlatingen in Het Parool als onrechtmatig en wees de Belgische arts 10.000 euro schadevergoeding toe. Het hof is tot de slotsom gekomen dat Vugts zijn journalistieke boekje niet te buiten is gegaan en heeft het vonnis van de rechtbank ongedaan gemaakt.