AMSTERDAM - In de top van uitgeverij Wegener heerst grote chaos, onzekerheid en verdeeldheid. Het voortbestaan van een aantal historische krantentitels loopt mogelijk gevaar.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Ook andere kranten die door Wegener worden uitgegeven, zoals BN/de Stem, de Gelderlander en de Stentor, berichten over de problemen in de top van het bedrijf.

Begin oktober werd Wegener-topman Joop Munsterman weggestuurd bij het bedrijf, vanwege een 'verschil van inzicht over het te voeren beleid'.

Sindsdien "weigeren hoofdredacteuren en directeuren over strategische zaken te spreken met de nieuwe Noorse interim-baas Truls Velgaard", aldus de krant. De dwarsliggers weigeren hierover in gesprek te gaan met de Raad van Commissarissen, aldus commissaris Van der Heijden. "Dan houdt het op."

Radicaal hervormen

De Raad van Commissarissen riep vrijdag op tot eenheid tussen personeel, management en aandeelhouders. "Interne geschillen en het voortdurend oprakelen van zaken uit het verleden leiden af van de urgente noodzaak om het bedrijf radicaal te hervormen", schreef de Raad van Commissarissen, wat volgens de Wegener-kranten een verkapt dreigement is.

En daarnaast: "Als alle betrokkenen bij Wegener, waaronder het management, de werknemers en de aandeelhouders, het eens worden, dan zegt de Raad van Commissarissen toe zich in te spannen de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen teneinde deze hervormingen te bereiken."

Marktkansen

Volgens de Wegener-kranten is dit een verkapt dreigement. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Jos van Rijsingen zegt in de Wegenerkranten dat hij de verklaring van de commissarissen niet begrijpt: "Er wordt geen nieuw beleid gemaakt en Wegener speelt niet in op marktkansen. Dat is schadelijk."

Wegener werd in 2007 door de Britse uitgever Mecom overgenomen. Sindsdien zijn er vele strubbelingen tussen de eigenaar en de uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten, veroorzaakt door achterwege blijvende resultaten.

Mecom wil onder meer op de ict-organisatie van Wegener miljoenen bezuinigen. Dat zal het bedrijf ongeveer honderd banen kosten.