Het Openbaar Ministerie (OM) had de beelden van de vermoorde Martin Kok, die werden aangetroffen op de telefoon van kroongetuige Nabil B., al veel langer in bezit. Dat blijkt uit een mail aan alle procespartijen die in handen is van NU.nl. De vraag is of het filmpje van invloed gaat zijn op de overeenkomst met de kroongetuige in het Marengo-proces tegen hoofdverdachte Ridouan T.

De beelden riepen direct vragen op bij de advocaten van de verdachten in het Marengo-proces, omdat B. wellicht meer wist van de moord op Kok dan tot nu toe bekend was. Het OM heeft afgesproken de kroongetuige niet te vervolgen voor die liquidatie, omdat zijn aandeel te gering zou zijn. De beelden van Kok zijn echter niet meegenomen in die beslissing.

Onduidelijk is of de beelden bewijzen dat B. een grotere betrokkenheid had bij de moord op Kok. Maar zelfs als dat zo is, zal het vanwege de afspraken lastig worden hem daar alsnog voor te vervolgen. De beslissing hierover ligt bij justitie.

Het bestaan van het filmpje werd onlangs duidelijk op een zitting. Het OM zei dat de beelden naar boven waren gekomen dankzij "voortschrijdende techniek". Dat klopte niet. Sterker nog: de inhoud van de telefoon is in oktober 2018 bekeken door het onderzoeksteam Marengo, maar het filmpje is toen niet "onderkend", zegt het OM in de mail, die een dag na de zitting is verstuurd.

Het woord 'onderkend' betekent doorgaans dat het belang van iets niet wordt herkend. Maar waarom er destijds niets met de beelden werd gedaan, is onduidelijk. Het OM wil daar niet op ingaan.

Beelden vlak voor Koks dood gemaakt

De beelden van de 47-jarige Kok zijn in het geheim gemaakt, vlak voor zijn dood, toen hij de nacht van 25 op 26 november 2016 doorbracht in een Rotterdamse uitgaansgelegenheid. Uit onderzoek is gebleken dat het filmpje destijds ook is bekeken met het toestel van B.

Kok werd uiteindelijk op 8 december 2016 doodgeschoten in Laren. Het OM denkt dat Ridouan T. de opdrachtgever was voor de moord op de geboren Edammer. Motief: de verhalen over de hoofdverdachte op Vlinderscrime, de website van Kok. T. zou ook achter de mislukte aanslag op het leven van Kok in juli 2016 zitten.

Reconstructie met het type bom dat onder de auto van Martin Kok zat.

Reconstructie met het type bom dat onder de auto van Martin Kok zat.
Reconstructie met het type bom dat onder de auto van Martin Kok zat.
Foto: Politie

In februari opnieuw gekeken naar inhoud telefoon

Het onderzoek naar wie de beelden heeft gemaakt, startte begin vorig jaar. Op 14 februari besloot het OM namelijk opnieuw naar de inhoud van de telefoon van B. te kijken en "daarbij is geconstateerd dat er een filmpje van Martin Kok op stond".

In eerste instantie leverde onderzoek niets op, maar na een nieuwe poging in oktober 2020 werd door de politie geconcludeerd dat de beelden afkomstig waren van het toestel dat in gebruik zou zijn bij verdachte Mohamed R. Niet duidelijk is of het filmpje ook met die telefoon is gemaakt of enkel is doorgestuurd. Het OM doet nog steeds onderzoek naar telefoons van R.

Ook werd zonder succes gekeken of de overige chatinhoud van WhatsApp, waarmee het filmpje is verstuurd, op de telefoon van B. kon worden achterhaald. Dat staat in het proces-verbaal van bevindingen, dat ook in bezit is van NU.nl.

Beelden lijken zelfs al in 2017 te zijn waargenomen

Opvallend is dat in eerder genoemd proces-verbaal ook staat dat de telefoon in 2017 door de politie in beslag is genomen, na de aanhouding van de kroongetuige, en dat er een kort filmpje is aangetroffen waarop een agent Kok herkent.

Wanneer dat filmpje exact is gezien wordt niet gezegd, maar in het proces-verbaal staat tot tweemaal toe dat de data op de telefoon in 2017 zijn veiliggesteld. Vervolgens is de telefoon overgedragen aan het onderzoeksteam Marengo.

Toch is de kroongetuige hier nooit over ondervraagd. Zelf heeft B. hier ook nooit iets over verklaard. Wel heeft hij gezegd dat hij wist dat er na de mislukte aanslag op Kok in juli 2016 opnieuw plannen werden gemaakt om de misdaadblogger op te blazen.

Op de dag van de liquidatie van Kok was het B. die een kenteken liet controleren van een auto waar het slachtoffer in reed. De kroongetuige zegt niet te hebben geweten dat dit bedoeld was om Kok te vermoorden.

Op de vraag of de beelden van Kok al in 2017 zijn gezien, wil het Openbaar Ministerie niet ingaan. Maar het OM zegt wel dat, als dit het geval is, "dat niet uitsluit dat het filmpje in 2018 door het onderzoeksteam niet is onderkend".

Het voornemen om R. en de kroongetuige over het filmpje te horen is om onbekende reden tot op heden bij een voornemen gebleven.

Proces wordt maandag hervat

Maandag wordt het Marengo-proces hervat. Het is niet bekend wanneer bovenstaande kwestie wordt besproken, maar op 29 juni kan de verdediging nieuwe onderzoekswensen indienen.

Peter Schouten, de advocaat van B., zegt in een reactie: "Over processen-verbaal praten mijn collega Onno de Jong en ik alleen op zitting en niet met de media", aldus Schouten. "Dat geldt ook voor dit proces-verbaal van het Openbaar Ministerie."