De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben vrijdag de rechtbank in het Marengo-proces gewraakt. De rechtbank had besloten de verdediging niet in de gelegenheid te stellen om B.'s medische problemen toe te lichten achter gesloten deuren. Volgens de raadslieden is hiermee de schijn van partijdigheid gewekt.

Peter Schouten, een van de advocaten van B., zei in een korte toelichting dat Ridouan T. op een eerder moment wel in de gelegenheid is gesteld zijn persoonlijke omstandigheden achter gesloten deuren toe te lichten. Dat de kroongetuige dit nu niet mag, is volgens de raadsman een voorbeeld van een andere behandeling die neigt naar partijdigheid.

Schouten stelde vast dat de rechtbank op dit moment ook geen behoefte had om meer te weten te komen over de medische problemen die eerder vrijdag naar voren zijn gebracht. Die medische problemen zijn van dien aard dat de kroongetuige niet in staat is te verklaren.

De advocaten van B. wilden dit graag uitleggen, maar niet in bijzijn van pers, publiek of advocaten van de verdachten. Dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen met de wraking tot gevolg.

De wrakingskamer kwam om 15.00 uur bijeen en liet na een korte zitting weten uiterlijk 18 juni met een beslissing te komen. De rechtbank liet tijdens deze zitting weten dat van vooringenomenheid geen sprake is. Volgens de advocaten van B. is dit wel het geval en is vaker gebleken dat de kroongetuige anders wordt behandeld dan zijn medeverdachten.

Onduidelijk wat kroongetuige mankeert

Wat er precies aan de hand is met de kroongetuige is niet duidelijk. Er zou al geruime tijd sprake zijn van dusdanig medische problemen dat hij niet kan verklaren.

Eerder liet B. al via zijn advocaten weten dat er problemen zijn met de Staat met betrekking tot zijn veiligheid en die van zijn gezin. B. gaf aan tot de problemen zijn opgelost niet te willen verklaren, iets waar hij als kroongetuige wel toe verplicht is. Tot op heden zijn de problemen niet opgelost.