Had men ons gevraagd of het mogelijk is 416 bladzijden te schrijven over het vrouwelijk orgasme, hadden we bedenkelijk gekeken. Dit terwijl we - net als de meeste mannen die we kennen - het vrouwelijk orgasme een boeiende materie vinden. Hoe dan ook: het is Éliza Brune en Yves Ferroul gelukt. Net verschenen: Het Geheim van de Vrouw. Over het vrouwelijk orgasme. 416 pagina’s dik.

Oudere lezers herinneren zich mogelijk de legendarische Amerikaanse wetenschapper Shere Hite, die wereldfaam vergaarde met het Hite Report on Female Sexuality, 1976. Waarin de mythe van het vaginaal orgasme werd doorgeprikt, de clitoris aan het grote publiek werd voorgesteld, en de vrouwelijke seksualiteit voor het eerst volwaardig onderwerp van serieuze studie werd. Hite publiceerde diverse dikke boeken die, met name door de afwisseling van onderzoeksresultaten en ‘verhalen van vrouwen’ even leerzaam en prikkelend waren voor zowel vrouwen (werkt het zó) als mannen (werkt het zó!).

Het Geheim van de Vrouw, van de Franse journalist Elisa Brune en haar landgenoot en seksuoloog Yves Ferroul, bouwt op deze traditie door. Het heeft er alle schijn van dat de schrijvers een - dappere - poging hebben gedaan hét standaardwerk over het vrouwelijk orgasme te schrijven. Van ‘het orgasme in de natuur’ voert men ons langs het prehistorisch vrouwelijk orgasme, het orgasme in andere culturen, het bekende verhaal van Freud en de hysterie, het orgasme in de wetenschap naar de - ja hoor - ervaringen van vrouwen.

Culturele beperking

Om tenslotte, vlak voor het eind tot de conclusie te komen dat het niet de natuur is, die een beperking vormt voor het vrouwelijk orgasme, maar de cultuur. En dat veel praten met andere vrouwen en remmingen afgooien een heilzame zaak zou kunnen zijn. Cynische recensenten zouden zeggen dat er sinds 1976 niet veel is bereikt.

Anderzijds: vrouwen die zich afvragen of hun beleving van het orgasme normaal dan wel gebruikelijk is, of tips en hinweisen zoeken ter verbetering of variatie, zijn aan het juiste adres. Wij zouden graag zeggen dat we serieuze omissies in het boek kunnen aanwijzen, maar het lijkt ons tamelijk compleet. Vandaar dat we ook mannen met een hang naar serieuze theoretische kennis over dit behartenswaardige onderwerp dit boek zonder aarzeling kunnen aanbevelen.

Het Geheim van de Vrouw is verschenen bij Uitgeverij Contact, 24,95 euro in paperback.